Tema 3 Monitoring projektnih performansi

Monitoring ili kontrola projektnih performansi projekta je postupak kontrole aktivnosti, zadataka i isporučenih rezultata, kao i svih ostalih tačaka projekta, drugim riječima, svega što bi moglo ugroziti projekt. U okviru ovog procesa bilježe se svi uspješno postignuti radovi.

U slučaju da bilo koja od projektnih aktivnosti, zadataka ili drugih tačaka nije u skladu s projektnim planom, tada bi tijekom praćenja izvedbe projekta trebalo uzeti u obzir sve dostupne evidencije te aktivnosti: utjecaj, potencijalna alternativna rješenja pronađena u operacija sa trećim stranama, kao i srednje i konačne odluke donesene u cilju rješavanja problema.

Pročitajte više o tome koliko je monitoring projekta važan i kako ga implementiramo putem najmodernijih tehnologija?

cubesproject