Tema 3 Plan projektnog menadžmenta

Nakon pripreme projektne povelje, jedan od primarnih dokumenata koji se koristi je plan projektnog menadžmenta ili projektna prijava. U ovom dokumentu se detaljno opisuje kako će se projekt izvoditi, nadgledati i kontrolisati.

U skladu sa tim, ovaj dokumnet je od ključne važnosti za pripremu određenih pomoćnih planova koji se bave različitim detaljima projekta, kao što su opseg projekta, zainteresovane strane projektnog menadžmenta, upravljanje projektnim timom, upravljanje vremenom na projektu, upravljanje troškovima projekta, upravljanje projektnim komunikacijama, upravljanje rizikom projekta i upravljanje projektnim nabavkama. Ovi planovi su predstavljeni u nastavku ovog uvodnog modula.

Source: www.pexels.com

cubesproject