Tema 3 Prikaz operativnih troškova

Evo nekih troškova koje treba uzeti u obzir:

  • Troškovi plata: detaljno evidentiranje potrebnog vremena implementacije projekta od strane istraživačkog tima
    Suštinski troškovi: analiza vrsta i količina zaliha koje će biti potrebni
  • Putni troškovi: informacije poput broja putovanja koja mogu biti potrebna tokom implementacije projekta, ali i broj dana potrebnih za njihovu realizaciju.
  • Troškovi događaja: uključuju troškove iznajmljivanja prostora i troškove audiovizualne opreme koja će se koristiti
    Troškovi keteringa: pruža detalje poput broja ljudi koji aktivno sudjeluju na događaju i troškova po osobi
  • Troškovi poklona: korisno je izračunati troškove za potrošni materijal ili za neke suvenire koji će biti poklonjeni gostima

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject