Tema 3 Projektna održivost

U svakom projektu se mora osigurati održivost projekta tokom ove posljednje faze, jer je to sposobnost projekta da ima dugoročni utjecaj, a organizacije da nastavi svoju misiju u budućnosti. Finansijska analiza, analiza rizika, komunikacija i utvrđivanje mreže, operativni plan, obuka, razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta, analiza okoliša i zajednice pomažu u utvrđivanju održivosti projekta.

Saznajte o principima održivog projekta!

I…. Kako svoj projekat učiniti održivim!

cubesproject