Tema 3 Segmetiranje tržišta

Na osnovu podataka istraživanja publike, organizacija može nastaviti sa segmentacijom tržišta; naime, stvaranja podgrupe kupaca koristeći jedan ili niz kriterija, posebno odabranih da odražavaju različite ciljeve organizacije. Segmentacija mora dovesti do razumno velikih, mjerljivih, međusobno isključivih, iscrpnih i dostupnih grupa. Naravno, različiti se kriteriji segmentacije mogu primijeniti za različite organizacijske ciljeve. Uobičajeni kriteriji koji se koriste u kulturi uključuju:

  • Socio-demografski kriteriji (npr. dob, spol, prihod, profesija, nivo obrazovanja, geografski položaj, etnička pripadnost, itd.)
  • Kriteriji psiho-bihevioralnog ponašanja (npr. način života, socijalni položaj, preferencije za provođenje slobodnog vremena, sklonost kulturi itd.)
  • Kriteriji specifični za žanr / organizaciju (npr. intenzitet ili predispozicija za prisustvo, odanost, sklonost ka inovacijama, načini posjećivanja itd.).
  • Kriteriji ponašanja potrošača (npr. dodjela vrijednosti, potrebe, sklonosti i kriteriji potrošača, itd.)

Source: Karolina Grabowska, www.pexels.com

cubesproject