Tema 4 Lobiranje

Lobiranje je specijalizirani oblik zagovaranja. To je strateški, planirani i neformalni način utjecaja na donosioce odluka. Karakteristike su: otvorena (dvosmjerna) komunikacija, utjecaj povezivanjem interesa različitih stejkholdera, stvaranje win-win situacija i ulaganje u dugoročne odnose s donositeljima odluka. (Guidelines on Lobby and Advocacy, 2010)

Primjeri lobiranja:

  • Personalna pisma
  • Face-to-face sastanci sa donositeljima odluka (kao MPs in Parliament)
  • Neformalni kontakti na prijemima (npr. u Ministarstvu vanjskih poslova)
  • Radne posjete sa donosiocima odluka
  • Lične razmjene putem telefona
  • Izrada zajedničkih strategija

Donatori vole kada smo dobro informisani, kada imamo ulazne informacije o svemu što radimo, kada smo inovativni, kada sklapamo partnerstva i kada imamo na listi i druge donatore koji će nam pomoći u sufinansiranju. Pored mnogih zahtjevnih akcija u lancu projektnog menadžmenta komunikacija sa donatorima je od presudnog značaja. Nju treba voditi neko iz tima sa visokim sposobnostima komunikacije da bi se ideje i razmišljanja prenijele efikasno. Uvažavanja pravila dobre komunikacije, bilo verbalne/neverbalne ili pisane, postavlja temelje kod izgradnje partnerstava sa donatorima. Postoji fraza u projektnom menadžmentu koja se odnosi na „šarmiranje“ donatora. „Šarmiranje“ u ovom smislu podrazumijeva elokventnost, stručnost, preciznost, pozitivan stav i pipremljenost.

Neke od vještina koje bi dobar komunikator trebao posjedovati u procesu direktnog ili indirektnog prikupljanja sredstava predstavljene su u donjoj tablici:

PRIVLAČENJE PAŽNJE DONATORA

IZGRAĐIVANJE ODNOSA

ZNATI OBJASNITI

EMOCIONALNA VEZA – ZNATI ISPRIČATI PRIČU

Pokušati pronaći ljude koji ih već poznaju i koji će predstaviti vašu organizaciju ili instituciju;

Organizirati određene događaje na koje će biti pozvani kao gosti

Lično dogovoriti sastanak uz respektabilnog predstavnika organizacije.

Nakon što se dobije pažnja donatra, potrebno je izgraivati odnos, pitati za savjete, načine, razvijati dijalog, a ne moliti za novce pri prvom susretu, nego objasniti zašto su oni kao donatori interesatni za organizaciju i čemu mogu doprinijeti, kakvi su strateški planovi vaše organizacije. U ovoj fazi se još ništa ne traži nego pokazuje interesovanje za donatora i njegovo polje djelovanja.

Ljudi koji daju novce žele da ulažu u one organizacije i institucije koje će isporučiti najbolje rezultate za najveći broj ljudi iz odabranih područja. Donatore zanima zašto se vi posebni, šta je vaš program djelovanja, šta je svrha i koji su efekti toga što želite raditi, koji su planovi za budućnost, kako ćete vi tome doprinijeti, koji su ishodi predviđanja, kakav je tim sa kojim radite?

Emocionalna veza prema vašoj organizaciji ili instituciji je uvijek glavni adut. Bez obira koliko imali dobar projekat, ako vam donatori nisu naklonjeni, teško će prolaziti. Također pokažite kako pratite njihov rad, koje vrste projekata podržavaju, kako ste zadovoljni njihovim programskim sadržajem. Mislite i govorite pozitivno. Budite mudri na vašem putu kultivizacije u komunikacijskom procesu.

cubesproject