Tema 4 Mjerni sistemi brenda

Kao i u svakom procesu upravljanja, važno je baviti se rezultatima. Ovaj korak uključuje razumijevanje opsega marketinških programa brenda, tj. mjerenje i tumačenje performansi brenda (praćenje brenda).

To se postiže primjenom mjernog sistema koji može uključivati:

  1. Šema brenda (službeni dokument sa opštim pregledom brenda)
  2. Izvještaj o kapitalu robnog brenda sa kompilacijom relevantnih mjera ishoda (npr. dijagnoza, postupci evaluacije)
  1. Odgovornosti za jednakost brenda (formalna identifikacija svih organizacionih odgovornosti i procesa)

Lanac vrijednosti brenda “Sredstvo za praćenje procesa stvaranja vrijednosti za brendove kako bi se bolje razumio financijski utjecaj troškova i ulaganja u marketing brenda.” (Keller & Brexendorf, 2016).

Postoji nekoliko primjera metodologija vrijednosti brenda, a predstavit ćemo dva:

Pitanja brenda? Kako procijeniti vrijednost brenda?

Interbrandova metodologija ocjenjivanja brenda

cubesproject