Tema 4 Novi ciljevi za bolje vrijednosti

  • Omogućiti transfer znanja, informisanje i unapređenje profesionalnih kvalifikacija zaposlenih u sferi turizma, kulturnog turizma, kulturnih sektora, sportskog turizma i razonode u bliskoj saradnji sa sektorom visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evropi i šire;
  • Pružiti podršku usmjerenu na efikasnost kulturnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou kroz evropske, regionalne i bosansko-hercegovačke projekte koji osiguravaju sinergiju koja dovodi do njihovog jačanja i razvoja;
  • Podržati metode i procese unapređenja u očuvanju kulturne i prirodne baštine Bosne i Hercegovine;
  • Doprinijeti poboljšanju ukupne slike Bosne i Hercegovine koristeći sve raspoložive resurse i ključne komponente za razvoj kulturnog turizma.

Sarajevo Meeting of Cultures archives

Sarajevo Meeting of Cultures archives

cubesproject