Tema 4 Okvir finansiranja EU

EU zasnovana na poslovnom razvoju i aktivnostima pruža veliki broj programa finansiranja, ovisno o različitim potrebama različitih organizacija, institucija i kompanija. Podijeljeni su u dva oblika.

Direktno finansiranje

Indirektno finansiranje

Direktno finansiranje

⮚Pruža se putem evropskih institucija

⮚Podijeljena je na dva tipa

Grant

Ugovor       

Grant

  • Nudi se u specifičnim projektima zasnovanim na određenim uvjetima koji se nazivaju kriterijima prihvatljivosti.
  • Prijava putem javnog oglasa, pod nazivom Poziv za podnošenje prijedloga projekta          

Ugovor

  • Uglavnom su ga odredile institucije EU
    Cilj je redovna implementacija akcija vezanih za finansirane projekte

Image source: https://unsplash.com/

Indirektno finansiranje

⮚Preduzimaju ga nacionalne i regionalne vlasti

⮚Čini skoro 80% budžeta
Distribuirano iz 5 fondova

Evropski fond za regionalni razvoj

Evropski socijalni fond

Kohezioni fond

Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Evropski fond za pomorstvo i ribolov

Finansirani programi

53 programa koji se tiču tema vezanih za oblasti kao što su okoliš, kultura, obrazovanje, migracije, ekonomski i socijalni razvoj.

Image source: https://unsplash.com/

cubesproject