Tema 4 Simetrične veze

Pri razvoju mreže važno je imati na umu njene principe rada. Mreža djeluje samo kada svi njeni članovi imaju koristi. Opasno je samo iskorištavati veze bez doprinosa. Dakle, ljudi koji pokušavaju oportunistički iskoristiti svoje mrežne veze bez uzajamnih ponuda, sigurno neće uspjeti. Ova perspektiva mijenja način na koji se vidi uključivanje u mrežu – glavna svrha postaje saradnja u win-win situaciji, a ne traženje samo pojedinačne dobiti.

Potpuno drugačija logika dominira u mreži, gdje međusobno zadovoljavanje potreba dominira u odnosu na pokušaj da se profitiraju jedni od drugih. Obje strane transakcije dijele neodređenost uzajamnosti. Ova uzajamna nesigurnost stvara povjerenje i kolektivni osjećaj u mreži. To nije anonimna transakcija koja dominira u tržišnoj logici. Stoga su mreže poželjnije od formalnih odnosa na tržištu, jer uključuju više socijalnih kontakata, manje su konkurentne i kooperativnije, jačaju međusobne obaveze i potiču razmjenu informacija.

Source: Miguel Bruna on Unsplash

cubesproject