Tema 4 Stejkholderi

Stejkholderi su općenito oni koje zanimaju ishodi i ulažu u projekt i na koje će utjecati njegovi isporučeni proizvodi i rezultati. Stoga njihov doprinos može direktno utjecati na ishode projekta.

Stejkholderi, obično uključuju sljedeće:

  • Kupci: Interni ili eksterni direktni korisnici proizvoda ili usluge projekta
  • Projektni menadžer: Vođa projekta
  • Članovi projektnog tima: Tim odgovoran za provedbu projekta pod vodstvom projektnog menadžera
  • Sponzor projekta: Finansijer projekta
  • Upravni odbor: Savjetodavna grupa koja daje smjernice o ključnim odlukama. Uključuje sponzora, rukovoditelje i ključne stejkoldere organizacije
  • Rukovodioci: Osnovno upravljanje organizacijom koja provodi projekat
  • Upravitelji resursima: Drugi menadžeri koji kontroliraju resurse potrebne za izvršenje projekta
  • Postoji mnogo više ovisno o projektu, od kojih neki mogu obuhvaćati: prodavače / dobavljače, izvođače, vlasnike, vladine agencije, medije, čak i društvo u cjelini

Identifikujte stejkholdere! Ko su oni?

Naučite više o važnosti angažmana stejkholdera!

cubesproject