Tema 4 Stvaranje ponude – Studija slučaja

Prvi sponzor – Golden 2020 – 15.000,00 EUR i više

Posebno mjesto na info panelu na Sarajevo Susret Kultura (SMOC) – 2 godine

Izrada posebnog suvenira za zlatnog sponzora

Korištenje SMOC logotipa u svrhu promocije kompanije

Posebni pano za zlatnog sponzora na istaknutom mjestu u gradu Sarajevu

Promocija na publikacijama SMOC

 Logo na početnoj stranici web stranice SMOC

Promocija kompanije kroz sve aktivnosti SMOC-a

Prilika za predstavljanje kompanije na aktivnostima SMOC-a

Direktan link na web stranici SMOC-a

Prilika za učešće na konferencijama za štampu i predstavljanje kompanije

Drugi sponzor – 10.000,00 – 15.000,00 EUR

Posebno mjesto na info panelu na Sarajevo Susret Kultura (SMOC) – 2 godine

Korištenje logotipa SMOC u svrhu promocije kompanije

LOGO na bilbordu na istaknutom mjestu u gradu Sarajevu

Promocija na publikacijama SMOC

Logo na početnoj stranici web stranice SMOC

Promocija kompanije kroz sve aktivnosti SMOC-a

Mogućnost predstavljanja kompanije na aktivnostima SMOC-a

Direktan link na web stranici SMOC

Treći sponzor – 1.000,00 – 5.000,00 EUR

Posebno mjesto na info tabli na Sarajevo Susret Kultura (SMOC) – 3 mjeseca

Promocija na SMOC publikacijama

Logotip na početnoj stranici web stranice SMOC

Direktna veza na web stranici SMOC

Dino Mujkic & Sead Pokrklic , Sarajevo Meeting of Cultures street portal,u00a0 2012.

cubesproject