Tema 5 Predvidjeti rizike, troškove i rokove

Važnost koja se pripisuje troškovima, rokovima i upravljanju rizicima može se uvelike razlikovati ovisno o prirodi projekta i kontekstu u kojem se treba izvesti. Predviđanje troškova, rokova i rizika uglavnom se provodi na početku projekta. Međutim, aktivnosti predviđanja nastavljaju se odvijati tokom izvođenja projekta, s ciljem prilagođavanja putanje kada je to potrebno.

Procjena troškova

Projekt i budžet međusobno su povezani. Stoga je važno utvrditi privremeni budžet utvrđen sabiranjem svih prihoda (poput povrata ulaganja u projekat ili javnih grantova) i troškova nastalih u provedbi projekta, kako materijalnih tako i ljudskih troškova. Pogledajte neke primjere:

  • Troškovi ljudskih resursa po satu
  • Vanjski ponuđači
  • Izrada i hosting web stranice
  • Troškovi putovanja, itd

Dva su glavna uzroka prekoračenja budžeta: loše upravljanje troškovima ili početna procjena koja se nije mogla zadržati. Stoga je neophodno neprestano ažurirati stvarni budžet tokom trajanja projekta kako bi se uspoređivao s privremenim budžetom, kako bi se imala jasna vidljivost financijskog stanja budžeta.

Utvrđivanje rizika

U projektnom menadžmentu nema nula rizika, stoga, da biste se suočili s povezanim rizicima, možete primijeniti sljedeće savjete:

  • Navedite sve rizike koji mogu ugroziti napredak projekta. Važan alat u ovoj fazi je SWOT analiza (Strengths – Snage, Weaknesses – Slabosti, Opportunities – Prilike, Threats – Prijetnje)
  • Postavite unaprijed rok za kritične zadatke ili prekretnice
  • Predvidite maržu u rasporedu projekata za upravljanje rizikom i rješavanje problema kako bi se smanjila potencijalna kašnjenja

Šema nepredviđenih slučajeva

Plan za nepredviđene slučajeve je definicija koraka akcije u slučaju da se dogodi identificirani događaj rizika. U okviru projektnog menadžmenta, plan za nepredviđene slučajeve je osnovna komponenta plana upravljanja rizikom projekta. Plan za nepredviđene slučajeve u osnovi je „plan B.“ To je rezervni plan za slučaj kada stvari idu drugačije od očekivanog.

Pogledajte strategije odgovora na nepredviđene slučajeve!

cubesproject