Tema 5 Rast i održivost brenda

Za rast i održavanje brenda potrebna je vježba petlje i u ovoj fazi se moramo vratiti na polaznu točku – koju ulogu ima brend prije svoje publike?

Procesi uključeni u ovu fazu povezani su sa:

  1. Definicija arhitekture brenda, kontinuirana vježba u kojoj se moraju definirati opće smjernice kako bi se imala jasna i ažurirana vizija strategije brenda. Ovaj postupak pokriva proizvodnju.brend portfolija i hijerarhiju brenda.
  1. Upravljanje kapitalom brenda tokom vremena održano marketinškim strategijama usmjerenim na dugoročno
  2. 3. Jačanje i revitalizacija brenda, napor koji zahtijeva proaktivan stav i dosljedne marketinške strategije. Također je važno razumjeti kada i kako (ako je potrebno) izvršiti rebrendiranje

Baš kao što brendiranje nije definirano samo vizualnim identitetom kompanije ili entiteta, rebranding se odnosi na postavljanje novih strategija kako bi se brend zadržao na tržištu.

Ovaj proces često kulminira promjenom aspekata vizualne i verbalne komunikacije (npr. logo-a, slogana).

cubesproject