Tema 6 Ljudi

Prilično rano se shvatilo da organizacija ovisi ne samo o fizičkim već i o nematerijalnim elementima, koji su poticali od ljudi koji čine organizaciju i koji dolaze u kontakt s kupcima. U skladu s tim, varijabla „Ljudi“ u marketing mix-u uključuje, između ostalog, brigu o kupcima i uslugu, prodaju i podršku nakon prodaje, odnose između osoblja i kupaca i kvalitet komunikacije. To se tiče svakog aspekta organizacije koja dovodi osoblje organizacije u kontakt sa postojećim i potencijalnim kupcima, poput osoblja ispred kuće i blagajne; marketinško, naučno ili umjetničko osoblje; domare, osoblje pomoćnih službi i zaštitare. Stoga ova marketinška varijabla ovisi o politikama ljudskih resursa u organizaciji koje definiraju zapošljavanje, motivaciju i obuku osoblja.

Napokon, većina modela iskustva s posjetom uključuje „socijalni“ faktor, koji se odnosi na kvalitet socijalnog aspekta posjete kulturnoj organizaciji. Sjetite se samo kulturne organizacije u prekrasnom ambijentu i jedinstvenih kulturnih proizvoda čiji ambijent posjetiteljima kvari mrzovoljno i nepristojno osoblje.

Source: Anna Shvets, www.pexels.com

cubesproject