Tema 7 Upravljanje projektnim nabavkama

Upravljanje projektnim nabavkama uključuje procese koji će neke proizvode ili usluge potrebne za projekat dobiti iz vanjskih izvora, poput ljudskih resursa ili opreme, prirodno u granicama raspoloživog budžeta. Upravljanje nabavkama postaje neophodno kada neki od zahtjeva projekta ne mogu biti ispunjeni iz sredstava projektnog tima ili organizacije. Osigurava da sve što je potrebno za završetak projekta bude na svom mjestu, kada je to potrebno.

Nabavke su takođe poznate i kao sporazumi. Sporazumi se mogu sastojati od sljedećih vrsta: ugovora, narudžbenica, memoranduma o sporazumu i internih sporazuma o nivou usluge. Dakle, nabavke su pravni, obavezujući dokumenti, koji uključuju sve potrebne informacije o isporučenim rezultatima i očekivanim rezultatima. Voditelj projekta ne mora biti stručnjak za ugovaranje da bi bio uključen, ali poznavanje ovog područja pomaže.

Upravljanje nabavkama takođe uključuje praćenje i kontrolu utvrđenih sporazuma.

cubesproject