Xenios Polis. Culture, Science and Action (Grčka)

Xenios Polis. Culture, Science and Action (XPCSA) je neprofitna, obrazovna i istraživačka organizacija osnovana u Atini (u vremenu i mjestu sa društvenim i globalnim promjenama), a čiji su ciljevi kulturno naslijeđe i naučno istraživanje, kao i organizacija kulture, obrazovanja, obuke i programi socijalne zaštite. Naglasak je prije svega na pitanja koja se tiču informacije, obuke i podrške za određene društvene skupine – koja se stalno ili povremeno okarakterizira kao socijalno osjetljiva i ranjiva (izbjeglice, migranti, nezaposleni, populacije s niskim primanjima i sl.). Osoblje XPCSA uključuje akademske profesore, doktore nauka, istraživače, iskusne edukatore, trenere za odrasle i volontere koji se aktivno bave programima usredsređenim na suočavanje sa socijalnim izazovima i održivim kontekstom, kulturnim i međukulturnim sadržajem, jednakošću i uključenošću.

Možete naučiti više na:

cubesproject