Κεφάλαιο 1

Μενού θέματος

Διαχείριση Έργων

Εισαγωγή

Ποιες δεξιότητες και ποια εργαλεία απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση έργων; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες και βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης έργων για τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων; Αυτό το θέμα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας καθοδηγήσει σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης έργων και την εφαρμογή των μεθόδων και εργαλείων που απαιτούνται για τους κύκλους ζωής των έργων, με μια εισαγωγή στη διαχείριση πολιτιστικών έργων μέσω της χρήσης παραδειγμάτων πραγματικών περιπτώσεων. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναμένεται να αναπτύξετε κατανόηση των κύριων αρχών της διαχείρισης έργων, να μάθετε για τα βασικά στάδια της διαχείρισης ενός έργου, να εξοικειωθείτε με τα διάφορα απαιτούμενα εργαλεία και να ασχοληθείτε με έργα που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργων

Ενότητα 2: Μεθοδολογία και εργαλεία διαχείρισης έργων

Ενότητα 3: Πολιτιστικός κύκλος ζωής έργου – Περιπτωσιολογική μελέτη