Κεφάλαιο 3

Μενού θέματος

Μάρκετινγκ για Πολιτιστικά Έργα

Εισαγωγή

Το μάρκετινγκ δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για οργανισμούς, εταιρείες, τοπικές αρχές και κοινότητες που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα. Η πολιτιστική διαχείριση εξαρτάται από την αποτελεσματική επικοινωνία και την επωνυμία (branding). Αυτές οι ενότητες θα εστιάσουν στις βασικές αρχές και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ για τον πολιτιστικό τομέα και θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζουν οι σχετικοί φορείς. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, αναμένεται να έχετε μια βασική κατανόηση του μάρκετινγκ και της έννοιας της πολιτιστικής αγοράς, να εξοικειωθείτε με τη χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για σχέδια επικοινωνίας και μάρκετινγκ, και να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τη σημασία της επωνυμίας στην πολιτιστική διαχείριση.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο μάρκετινγκ και στο σχεδιασμό μάρκετινγκ

Ενότητα 2: Προγραμματισμός επικοινωνίας και χρήση ψηφιακών εργαλείων

Ενότητα 3: Στρατηγικό μάρκετινγκ – Επωνυμία

Δωρεάν

Ενότητα 3 Στρατηγική Μάρκετινγκ – Προώθηση εμπορικού σήματος (Branding)

cubesproject