Ομάδες
-στόχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ποικίλες ομάδες, με βάση το πολυδιάστατο πλαίσιό του, αλλά και την ανάγκη που έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τελευταία, να εκπροσωπούνται και να συμμετάσχουν διαφορετικοί φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών. Έτσι, το CUBES απευθύνεται σε πολλές ομάδες-στόχος,μεταξύ των οποίων: