ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ικανότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ικανότητα

Μαθησιακοί στόχοι Χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την απόκτηση της ΠΙ Υποστήριξη/ ενίσχυση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με τον πολιτισμό Εμπέδωση της σημασίας

Ενότητα 2 Δικτύωση σε Πολιτισμικό Περιβάλλον

Ενότητα 2 Δικτύωση σε Πολιτισμικό Περιβάλλον

Διδακτικοί Στόχοι Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 2: Η Δικτύωση σε πολιτισμικό περιβάλλον. Η οικοδόμηση κατάλληλων σχέσεων-δικτύωση-είναι κρίσιμη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στο τι

Ενότητα 3 Ο Πολιτισμός ως πυλώνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ενότητα 3 Ο Πολιτισμός ως πυλώνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διδακτικοί Στόχοι Καλώς ήλθατε στην Ενότητα 3: Ο πολιτισμός ως πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε οι χρήστες να είναι σε