Ενότητα 3 Κύκλος Ζωής Πολιτιστικού Έργου – Μελέτη περίπτωσης

Ενότητα 3 Κύκλος Ζωής Πολιτιστικού Έργου – Μελέτη περίπτωσης

Μαθησιακοί στόχοι   Τα πάντα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις διάφορες φάσεις της; Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα έργα, είτε

Ενότητα 2 Μεθοδολογία & Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Ενότητα 2 Μεθοδολογία & Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Μαθησιακοί στόχοι Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 2: Μεθοδολογία & εργαλεία διαχείρισης έργου! Η παρακολούθηση μιας μεθοδολογίας και η χρήση κατάλληλων εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.

Ενότητα 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου

Ενότητα 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου

Μαθησιακοί Στόχοι Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει εργαλεία και συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση έργου. Η ενότητα είναι προσαρμοσμένη σε αρχάριους διαχειριστές έργων και ομάδες έργων,που επιθυμούν