ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ικανότητα

Last updated: 21 Ιουλίου, 2021

Μαθησιακοί στόχοι

  • Χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την απόκτηση της ΠΙ
  • Υποστήριξη/ ενίσχυση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με τον πολιτισμό
  • Εμπέδωση της σημασίας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Μεθοδολογικά εργαλεία

  • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Διαδραστικό περιεχόμενο
  • Ενεργητική μάθηση
  • Εξ αποστάσεως διδασκαλία
  • Οπτικοακουστικό υλικό

Πηγή: www.unsplash.com

cubesproject