Ενότητα 3 Ο Πολιτισμός ως πυλώνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Last updated: 21 Ιουλίου, 2021

Διδακτικοί Στόχοι

Καλώς ήλθατε στην Ενότητα 3: Ο πολιτισμός ως πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν δράσεις στον πολιτιστικό τομέα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ενότητα 3 εισάγει τους χρήστες στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, εξηγεί τις δράσεις σχετικά με την διαχείριση των πολιτιστικών πόρων και διερευνά μεγάλο εύρος πρακτικών εργαλείων για εφαρμογή.

 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
cubesproject