Ενότητα 1 Βασικά στοιχεία για χρηματοδότηση

Last updated: 21 Ιουλίου, 2021

Διδακτικοί Στόχοι

  Αυτή η ενότητα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στην εξεύρεση πόρων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και εξασφάλισης των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να:

  • Κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της εξεύρεσης πόρων
  • Είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τις δυνατότητες συγκέντρωσης πόρων
  • Κατανοήσετε τα καθήκοντα που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός σχεδίου συγκέντρωσης πόρων
  • Είστε σε θέση να ακολουθείτε τις αρχές της άντλησης πόρων

Source: https://pixabay.com/

cubesproject