Ενότητα 2 Δικτύωση σε Πολιτισμικό Περιβάλλον

Last updated: 21 Ιουλίου, 2021

Διδακτικοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 2: Η Δικτύωση σε πολιτισμικό περιβάλλον.

Η οικοδόμηση κατάλληλων σχέσεων-δικτύωση-είναι κρίσιμη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι δικτύωση, πως μπορεί να εφαρμοστεί σε πολιτισμικό περιβάλλον, ποια είναι τα οφέλη και οι προκλήσεις στην διαδικασία και πως μπορεί να εμπλακεί μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων στο δίκτυο σας-οικοδόμηση της κοινότητας.

Αυτή η διδακτική ενότητα δίνει έννοια στη δυναμική των πολιτισμικών δικτύων. Επεξηγώντας πως η δικτύωση, δεν προκύπτει, αλλά απαιτεί ενεργή δράση και συνειδητή οικονομική και κοινωνική λήψη αποφάσεων, δίνει κατευθυντήριες γραμμές για ενεργή δικτύωση.

Η Διδακτική ενότητα 2 προσφέρεται στα Αγγλικά και προσαρμόζεται στο ειδικό πλαίσιο κάθε χώρας, σε σχέση με τη κάθε γλώσσα.

 

Source: Clint Adair on unsplash.com 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
cubesproject