Ενότητα 2 Μεθοδολογία & Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Last updated: 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 2: Μεθοδολογία & εργαλεία διαχείρισης έργου!

Η παρακολούθηση μιας μεθοδολογίας και η χρήση κατάλληλων εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Κάθε έργο, ανεξάρτητα από τον τύπο, το θέμα, τον τομέα ή το μέγεθός του ακολουθεί μια τέτοια μεθοδολογία, η οποία περνά από τα ίδια στάδια. Έργα όλων των τύπων ακολουθούν ένα παρόμοιο πλαίσιο που περιλαμβάνει πέντε βασικά στάδια ή φάσεις, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική και επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, που ονομάζεται «κύκλος ζωής έργου». Ο κύκλος ζωής του έργου παρέχει προβλεψιμότητα και καθοδηγεί τις συγκεκριμένες εργασίες και ευθύνες κάθε σταδίου. Κατά τη διαχείριση ενός έργου, οι πέντε φάσεις του κύκλου ζωής του έργου είναι οι εξής: Έναρξη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Παρακολούθηση, Κλείσιμο.

Σε αυτήν την ενότητα, θα μπορέσετε να:

  • Κατανοήσετε τις βασικές φάσεις της διαχείρισης ενός έργου: Έναρξη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Παρακολούθηση, Κλείσιμο.
  • Μάθετε για τα θεμελιώδη στοιχεία κάθε φάσης διαχείρισης έργου
  • Εξοικειωθείτε με διάφορα εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση έργων
  • Μάθετε για τα ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες για τη διαχείριση έργων

Πηγή: www.gettyimages.com 

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
cubesproject