Ενότητα 2 Σχεδιασμός Επικοινωνίας και Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων

Last updated: 21 Ιουλίου, 2021

 Μαθησιακοί στόχοι

 

✔Γνωριμία με τον σχεδιασμό επικοινωνιών και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

✔Γνωριμία με τις στρατηγικές μάρκετινγκ στην πολιτιστική κληρονομιά

✔Εξοικείωση με τα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη χρήση και τη σημασία τους

✔Κατανόηση του τρόπου προετοιμασίας σχεδίων μάρκετινγκ και επικοινωνίας

✔Σύγχρονες προσεγγίσεις στον ψηφιακό πολιτισμό

✔Χρησιμότητα εργαλείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση

✔Χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων

Μεθοδολογικά εργαλεία

✔Διήγηση ιστοριών

✔Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης

✔Οπτικοακουστικά μέσα

✔Κοινωνικά δίκτυα

cubesproject