Ενότητα 3 Κύκλος Ζωής Πολιτιστικού Έργου – Μελέτη περίπτωσης

Μαθησιακοί στόχοι

  Τα πάντα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις διάφορες φάσεις της; Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα έργα, είτε το θέμα τους αφορά τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση είτε την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κάθε έργο λοιπόν έχει μια αρχή και ένα τέλος, καθώς και διάφορες φάσεις. Η παρούσα ενότητα παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των φάσεων ενός έργου, στη βάση μιας μελέτης περίπτωσης με τίτλο «Εγκατάσταση του Αξιοθέατου “Sarajevo Meeting of Cultures” (Σεράγεβο Συνάντηση Πολιτισμών)» (2012-2014).

  Σε αυτή την ενότητα θα:

  • γνωρίσετε τις διαδοχικές φάσεις του κύκλου ζωής έργων που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό
  • μάθετε τι πραγματοποιείται σε κάθε φάση ενός έργου που σχετίζεται με τον πολιτισμό
  • κατανοήσετε πώς αλλάζει το επίπεδο προσπάθειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου
  • κατανοήσετε πώς επηρεάζουν οι αλλαγές ένα έργο και το κόστος του κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου

Λογότυπο του Sarajevo Meeting of Cultures

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled