Ενότητα 3 Στρατηγική Μάρκετινγκ – Προώθηση εμπορικού σήματος (Branding)

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 3: Στρατηγική Μάρκετινγκ – Προώθηση εμπορικού σήματος (Branding)!

Η προώθηση εμπορικού σήματος, γνωστή στα αγγλικά με τον όρο «branding», είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία στο μάρκετινγκ και, για να εφαρμοστεί στην πράξη, είναι απαραίτητο να απαντήσουμε σε ένα σύνολο στρατηγικών ερωτημάτων: πώς, τι, πού, πότε και σε ποιον σχεδιάζουμε να γνωστοποιήσουμε και να προωθήσουμε το εμπορικό σήμα.

Η ενότητα αυτή στοχεύει να εισαγάγει τον εκπαιδευόμενο, γενικά, στις αρχές και τα βασικά της Στρατηγικής Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων και, ειδικά, στον ρόλο του εμπορικού σήματος στην πολιτιστική διαχείριση.

Πηγή: www.unsplash.com

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled