Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)

Το CSI απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικών εμπειριών στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης, Εξορθολογισμού Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Επιστημών Ζωής, Επιχειρηματικής Δικαστικής Παρέμβασης, Ανάπτυξης και Κινητοποίησης Νέων και Ρύθμισης Πόρων με Σκοπούς και Στόχους. Η ομάδα αξιοποιεί τις εμπειρίες τους για να υποστηρίξει τον εντοπισμό των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και υλοποίηση έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα. Αυτές οι λύσεις αναπτύσσονται μέσω διαφόρων βαθμίδων αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιηθεί για να επιτύχει την κοινωνική δικαιοσύνη, να λύσει τα συστημικά προβλήματα και να αναπτύξει λύσεις που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα :