Μέρος 1 Πρόσβαση στην εξεύρεση πόρων – 5 βήματα για την εξεύρεση πόρων από οργανισμούς χρηματοδότησης

Η εξεύρεση πόρων είναι μια από τις πιο κρίσιμες δραστηριότητες για τη διοργάνωση κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης, έργου ή προγράμματος. Η δημιουργία δικών σας εσόδων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, λίγοι οργανισμοί είναι τόσο επιτυχημένοι στην εξεύρεση πόρων όσο θα ήθελαν να είναι.

Πρόκειται για μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητη.

Πιθανότατα θα πρέπει να συγκεντρώσετε κονδύλια από διάφορες πηγές για να αποκτήσετε όλους τους πόρους που χρειάζεστε για να εκτελέσετε το έργο και τα προγράμματα που επιθυμείτε.

Τα κεφάλαια μπορούν να ληφθούν από:

  • Φορείς χρηματοδότησης (όπως η κυβέρνηση, προγράμματα της ΕΕ, ένα πολιτιστικό ίδρυμα, ιδιώτες δωρητές)
  • Χορηγίες

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα διαφορετικών τρόπων συλλογής χρημάτων, όπως η διοργάνωση φιλανθρωπικών δείπνων, ειδικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν το έργο της οργάνωσης ή του ιδρύματος, συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα της οργάνωσης, προσωπικές δραστηριότητες των μελών, δραστηριότητες στο δρόμο, χορηγίες, αναζήτηση “πρόσωπο με πρόσωπο”, αλλά σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στους φορείς χρηματοδότησης και στη χορηγία, αλλά η βασική μεθοδολογία και προσέγγιση που παρουσιάζεται στην ενότητα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για όλα τα παραπάνω.   

cubesproject