Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Κύπρος)

Το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικόν Οργανισμών, είναι ένας οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία, που έχει ως όραμα μία ενδυναμωμένη και δυναμική κοινωνία με αυξημένη πολιτική δράση που συνηγορεί, διασφαλίζει και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και τις δημοκρατικές αξίες. Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ εργάζεται για επίτευξη των ακολούθων στόχων:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα :