Θέμα 1 Εισαγωγή

Όταν σκεφτόμαστε τη λέξη «εμπορικό σήμα», επωνυμία ή μάρκα, γνωστά και με τον αγγλικό όρο «brand», από τα πρώτα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό είναι εικόνες ή σύμβολα που αντιπροσωπεύουν κάτι. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα από όσα απλά βλέπουμε.

Στο Μέρος αυτό, περιέχονται βασικές πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευομένους να προετοιμαστούν για να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

▪Τι είναι το εμπορικό σήμα;

▪Ποιες είναι οι κύριες έννοιες και ορολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση εμπορικών σημάτων;

▪Τι είναι η διαχείριση εμπορικών σημάτων;

▪ Ποια είναι τα κύρια βήματα για τη δημιουργία και τη διατήρηση της βιωσιμότητας ενός εμπορικού σήματος;

Πηγή: www.pixabay.com