Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον κόσμο. Παράγει απτά και άυλα καλλιτεχνικά και δημιουργικά αποτελέσματα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Με διαφορετικούς ρυθμούς, ο τομέας αναγνωρίζει τη σημασία της διαχείρισης των εμπορικών σημάτων για να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στην υπόληψη του κοινού.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μουσεία, βιβλιοθήκες και γκαλερί, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, τη μουσική και κινηματογραφική βιομηχανία, βιβλία και εκδόσεις, χειροτεχνίες. Αυτό το Μέρος, θα επικεντρωθεί σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, περιγράφοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της προώθησης εμπορικών σημάτων τέτοιων χώρων στο πλαίσιο της στρατηγικής διαδικασίας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

cubesproject