Θέμα 1 Εισαγωγή

Εισαγωγή

Η οικοδόμηση κατάλληλων σχέσεων-δικτύωση-είναι κρίσιμη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε σε μεγάλο βαθμο καθορίζουν τις ευκαιρίες που μας δίνονται και οι ευκαιρίες, δεν πλέουν όπως τα σύννεφα στον ουρανό, είναι συνδεδεμένες με ανθρώπους.

Το δίκτυο εξ ορισμού είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων ανθρώπων ή πραγμάτων. Στον κόσμο του σήμερα, η δικτύωση είναι μια αναγκαιότητα. Η έρευνα δείχνει ότι τα επαγγελματικά δίκτυα, οδηγούν σε περισσότερες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, βαθύτερη και ευρεία γνώση, βελτίωση στην ικανότητα για καινοτομία, γρηγορότερη επαγγελματική εξέλιξη, μεγαλύτερο κύρος και εξουσία.

Η οικοδόμηση και η ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων επίσης, βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας και αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση.

 

cubesproject