Θέμα 1 Ενίσχυση της πολιτισμικής ικανότητας

  1. Επαρκής επικοινωνία
  • Προσωπική αξιολόγηση: η κριτική στάση απέναντι στις δικές μας προτιμήσεις και προκαταλήψεις συμβάλλει στη συνειδητοποίηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις/ στερεότυπα και κατ’ επέκταση στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Ενεργός ακρόαση: επιτρέπει στον συνομιλητή να επικεντρωθεί στη συζήτηση, να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες και να ρωτήσει ξανά και ξανά δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης με τον συνομιλητή.
  • Ενσυναίσθηση: η τέχνη του να καταλαβαίνουμε και να συναισθανόμαστε την κατάσταση του άλλου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως συμφωνούμε.

Βασικά στάδια ενεργητικής ακρόασης:

  • ειλικρινές ενδιαφέρον για ένα άτομο/ ομάδα ατόμων
  • προσοχή στον συνομιλητή
  • αποφυγή σκληρών δηλώσεων και προσπάθεια κατανόησης της θέσης του άλλου
  • δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον συνομιλητή/ ενθάρρυνση να συνεχίσει τη συζήτηση
  • διατήρηση οπτικής επαφής με τον συνομιλητή/ γνήσιο ενδιαφέρον για τη συζήτηση
  1. Γνώση

Κοινωνικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι αξίες και οι πεποιθήσεις μας για την ισότητα μπορεί –άθελά μας- να είναι αντιφατικές με τη συμπεριφορά μας.

-Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν με προκατάληψη τη διαφορετικότητα λόγω έλλειψης γνώσεων.

– Η ουσιώδης γνώση της δικής μας κουλτούρας είναι το πρώτο βήμα για τη γνωριμία και την κατανόηση άλλων πολιτισμών.

– Το μήνυμα σε μια συζήτηση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κουλτούρα και το υπόβαθρο του συνομιλητή.


 «Ο σεβασμός για πολιτισμική ποικιλομορφία είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί η οικουμενικότητα» (Irina Bokova)

Μελέτη περίπτωσης: Iρίνα Γκεοργκίεβα Μπόκοβα

– Βουλγάρα πολιτικός και πρώην γενική διευθύντρια της UNESCO

– Τόνισε τη σημασία της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην εκπαίδευση.

-Yποστήριξε τη μελέτη ντόπιων γλωσσών και της ιδιαίτερης κουλτούρας τους. Θεωρεί ότι οι γνώσεις για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση παγκόσμιων φαινομένων.

«Όλες οι γλώσσες είναι ισότιμες. Δεν είναι δυνατή η ανθρώπινη ανάπτυξη, αν δεν σεβόμαστε αυτά που μας καθιστούν ανθρώπινα όντα: τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας».

cubesproject