Θέμα 1 Επακόλουθες ενέργειες

Η ολοκλήρωση της αποστολής δεν είναι το τέλος.

Το τέλος του έργου είναι η αρχή για κάτι καινούριο· νέα οράματα και νέες αποστολές θα φέρουν νέες αξίες, νέες πρωτοβουλίες και κυρίως νέα έργα που βασίζονται σε ρεαλιστικές ιδέες.

Σήμερα, έχοντας ένα νέο Όραμα, το Sarajevo Meeting of Cultures δεν είναι απλώς ένα αξιοθέατο, είναι ένα κίνημα, ένας οργανισμός με σαφή Αποστολή και Στόχους.

cubesproject