Θέμα 1 Ποιοι συγκροτούν την Πολιτιστική Αγορά;

Το πρώτο βήμα στο Μάρκετινγκ είναι να καθορίσετε ποια είναι η αγορά σας, δηλαδή ποιο είναι το κοινό σας. Ένας πολιτιστικός οργανισμός έχει πολλά διαφορετικά είδη κοινού: επισκέπτες, θεατές ή ακροατές, μέλη, εθελοντές, χρηματοδότες, συνεργάτες, υποστηρικτές, κοινότητες… Ανάλογα με τους στόχους του, ένας οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνεί με τις ομάδες τούτες περισσότερο ή λιγότερο. Οι βασικές διαδικασίες Μάρκετινγκ ισχύουν για όλα τα μέλη της Πολιτιστικής Αγοράς, αλλά, φυσικά, η στρατηγική μάρκετινγκ και τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το ειδικό προφίλ, τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε συγκεκριμένης ομάδας. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τον όρο «Κοινό» για να υποδηλώσουμε, τόσο τους Επισκέπτες όσο και τους Μη Επισκέπτες ενός οργανισμού. 

Ποικίλοι τρόποι για την κατηγοριοποίηση του κοινού ενός πολιτιστικού οργανισμού έχουν προταθεί: μερικοί, μάλιστα, εξειδικεύονται και ως προς το είδος τέχνης, που θεραπεύει κάθε οργανισμός. Μια γενικότερη κατηγοριοποίηση προτείνει ο C. Hoegl, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ένας πολιτιστικός οργανισμός χρειάζεται να λάβει υπ’ όψιν και τους μη συμμετέχοντες (κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς λόγω της κοινωνικής, συμπεριληπτικής αποστολής τους!).

Πηγή: Hoegl, 1995, σ.15. Γράφημα: Μαρία Κουρή

cubesproject