Θέμα 1 Συγγραφή ιδεών

Η ανάπτυξη μιας ιδέας ξεκινά με τον προσδιορισμό των σημείων του πίνακα κατάταξης όταν συντάσσεται ένας κατάλογος με το τι πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε βήμα του σχεδιαζόμενου έργου, ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο για την έναρξή του.

Κάθε σημείο ελέγχου δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την ποιότητα και την υλοποίηση της ιδέας μας. Στα σημεία ελέγχου μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις και να προσαρμόσουμε την ιδέα μας στις πραγματικές απαιτήσεις. Ακολουθούν τα βασικά αρχικά σημεία ελέγχου (από τα οποία δημιουργούνται πολλά περισσότερα) και τα οποία μας βοηθούν να μετατρέψουμε την εν δυνάμει ιδέα σε έργο:

 • Σχεδιασμός και πρωτότυπο – ο σχεδιασμός του γραπτού έργου με τη χρήση όλων των απαραίτητων εργαλείων.
 • Χρηματοδότηση – η επισκόπηση του απαιτούμενου προϋπολογισμού για την έναρξη και την υλοποίηση της ιδέας μας που μετατρέπεται σε έργο.
 • Η επισκόπηση της υλοποίησης της δραστηριότητας με την επισκόπηση των απαιτούμενων πόρων.
 • Μάρκετινγκ και επικοινωνία με το περιβάλλον – με ποιον τρόπο θα γίνει αποδεκτό το έργο μας. Ο καθορισμός μελλοντικών εταίρων και η προώθηση του έργου.
 • Τα σημεία ελέγχου αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία της “πρόβλεψης” του έργου μαζί με την έναρξη, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του τέλους του έργου, ως αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας προγραμματισμού. (Radjo & Mujkic,2018)
 1. Τίτλος έργου και τύπος:

Ονομάστε το έργο σας όσο το δυνατόν πιο απλά και συνδέστε το με τον ευρύτερο και τον κύριο στόχο σας.

 1. Ευρύτεροι στόχοι του έργου:

Ο ευρύτερος στόχος είναι το όραμά σας/η σαφής ευρύτερη εικόνα για την ιδέα του έργου σας.

Το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι το πολύ 3 προτάσεις.

 1. Οι κύριοι στόχοι του έργου:

Οι κύρια στόχοι σχετίζονται κυρίως με την αποστολή και τους στόχους του έργου σας.

Οι προτάσεις σας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη εικόνα του έργου και τα αναμενόμενα τελικά αποτελέσματα του έργου.

 1. Αιτιολόγηση του έργου:

Σύντομη εξήγηση σχετικά με τις ανάγκες και δυνατότητες υλοποίησης του έργου.

 1. Ομάδες-στόχοι/ δικαιούχοι/ εταίροι
 • Δικαιούχοι
 • Εταίροι
 1. Διάρκεια των δραστηριοτήτων
 2. Κατάλογος δραστηριοτήτων
 3. Συνολικό ποσό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου:
 4. Ποσό που ζητείται από δωρητή/επιχορήγηση για την υλοποίηση του έργου: