Θέμα 1 Συμβουλές για τη σωστή/ ορθή σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης

 1. Διεξοδική έρευνα
 • Έρευνα και επιλογή των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης/ χορηγών
 • Επιλογή συνεργατών που θα συγκροτήσουν την πρόταση χρηματοδότησης
 • Κλειδί επιτυχίας: η σωστή πρόταση στον σωστό χρηματοδότη/ χορηγό
 1. Διάρθρωση πρότασης
 • Οργάνωση της δομής της πρότασης χρηματοδότησης ως ιστορία με αρχή (δήλωση ανάγκης), μέση (σχεδιασμός/ περιγραφή πρότασης) και τέλος (αποτελέσματα)
 • Περιγραφή των επόμενων βημάτων με έμφαση στα οφέλη και στην ανταποδοτικότητα της συνεργασίας
 1. Ικανότητα πειθούς στην επικοινωνία
 • Είναι σημαντικό να επισημανθεί η σχέση της πρότασης με την ευρύτερη στρατηγική του οργανισμού.
 • Ο μελλοντικός συνεργάτης θα πρέπει να πειστεί πως ο «αιτούμενος» οργανισμός θα διαχειριστεί τα κεφάλαιά του με υπευθυνότητα.
 1. Άρρηκτη σχέση μεταξύ του προϋπολογισμού και της περιγραφής της πρότασης
 • Όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού πρέπει να αντιστοιχίζονται με την περιγραφή της πρότασης.
 • Ο προϋπολογισμός είναι συχνά το πρώτο πράγμα που εξετάζουν οι πηγές χρηματοδότησης/ χορηγοί.

Tip: διατήρηση άμεσης επαφής με τις πηγές χρηματοδότησης/ χορηγούς

Σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμητέα η προσωπική επικοινωνία (λ.χ. τηλεφωνική) αντί ενός απρόσωπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αμεσότητα στις ανθρώπινες σχέσεις καθιστά τη δουλειά και των δύο πλευρών ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα.

cubesproject