Θέμα 1 Τι είναι η φάση κλεισίματος;

Φάση κλεισίματος έργου

Η φάση κλεισίματος είναι ένα σημαντικό βήμα στον κύκλο ζωής ενός έργου, αφού σηματοδοτεί την επίσημη λήξη του έργου, δίνοντας το περιθώριο για αναστοχασμό, εξαγωγή συμπερασμάτων και οργάνωση του υλικού. Περιλαμβάνει την παράδοση και έγκριση των απαραίτητων παραδοτέων, τα οποία αποτελούν τον λόγο ύπαρξης του έργου. Περιλαμβάνει επίσης τα τελικά έγγραφα, τις εκθέσεις και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τα αναμενόμενα παραδοτέα, αλλά χρήσιμες για την ομάδα διαχείρισης του έργου, π.χ. τη σύνταξη μιας τελικής έκθεσης για σύνοψη των επιτευγμάτων και διασφάλιση του ότι τα διδάγματα που έχουν αντληθεί θα διαχυθούν σε όλη την ομάδα, ώστε να επωφεληθεί από αυτά.

Κατά τη διάρκεια της φάσης κλεισίματος, η ομάδα διαχείρισης έργου θα πρέπει να:

  • Κάνει απογραφή όλων των παραδοτέων
  • Ολοκληρώσει τις εργασίες που εκκρεμούν
  • Κάνει έναν απολογισμό για να συζητήσει και να καταγράψει τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από το έργο
  • Συγκεντρώσει και να οργανώσει όλα τα έγγραφα του έργου σε μια κεντρική τοποθεσία
  • Κοινοποιήσει την επιτυχία του έργου σε ενδιαφερόμενα μέρη και στελέχη
  • Γιορτάσει την ολοκλήρωση του έργου και να αναγνωρίσει την προσφορά των μελών της ομάδας

Διαβάστε πώς να πραγματοποιήσετε με επιτυχία τη φάση κλεισίματος!

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject