Θέμα 1 Τι είναι η φάση παρακολούθησης;

‘Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον’

George Orwell

Η φάση παρακολούθησης (ή ελέγχου) πραγματοποιείται μαζί με τη φάση υλοποίησης. Καθώς το έργο εξελίσσεται, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και των παραδοτέων, η οποία πρέπει να γίνει έγκαιρα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων ή αλλαγής κατεύθυνσης, μπορούν να λάβουν χώρα σε αυτή τη φάση.

Η φάση παρακολούθησης (ή ελέγχου) πραγματοποιείται μαζί με τη φάση υλοποίησης. Καθώς το έργο εξελίσσεται, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και των παραδοτέων, η οποία πρέπει να γίνει έγκαιρα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων ή αλλαγής κατεύθυνσης, μπορούν να λάβουν χώρα σε αυτή τη φάση.

 

Παρακολούθηση & Έλεγχος Έργου: Διαβάστε τις 16 καλύτερες πρακτικές για ένα επιτυχημένο έργο!

Πηγή: www.gettyimages.com