Θέμα 1 Τι είναι η φάση υλοποίησης;

Η φάση υλοποίησης (ή εκτέλεσης) είναι η φάση κατά την οποία γίνεται η ουσιαστική δουλειά του έργου και εκεί όπου αφιερώνεται ο περισσότερος χρόνος, προϋπολογισμός και ανθρώπινο δυναμικό του έργου. Τα παραδοτέα υπάρχουν ώστε να διασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις του έργου έχουν εκπληρωθεί.

Η υλοποίηση του έργου αφορά τη διαχείριση των πόρων για παράδοση των προϊόντων ή των παραδοτέων του έργου. Το κύριο μέλημα εδώ είναι να ακολουθούμε το σχέδιο του έργου και να παρακολουθούμε τη δουλειά που έχει γίνει, διασφαλίζοντας έτσι ότι η παράδοση:

  • Ακολουθεί τον προγραμματισμό
  • Είναι εντός του προϋπολογισμού
  • Είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ποιότητας

Το έργο παίρνει μορφή κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των απτών αποτελεσμάτων του έργου. Κατά τη διάρκειά της, το έργο γίνεται ορατό σε εξωτερικά άτομα και φορείς. Η φάση υλοποίησης είναι η φάση της δημιουργίας του περιεχομένου του έργου, επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική. Σε αυτή τη φάση, η ομάδα του έργου ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που έχουν οριστεί στο σχέδιο έργου και κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις όποτε αλλάζουν οι μεταβλητές του έργου.

Πηγή: www.unsplash.com

Ανακαλύψτε πώς να υλοποιήσετε με επιτυχία ένα έργο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Agile!

cubesproject