Θέμα 1 Τι είναι ο Κύκλος Ζωής ΙΔΕΑΣ

Είναι όλα όσα γίνονται σε ένα έργο, από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Από το σημείο Α στο σημείο Β.

  Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί να παρουσιάσει στους αναγνώστες τη διαχείριση έργων ως ένα σύνολο εργαλείων για την υλοποίηση ιδεών, αλλαγών, δημιουργικότητας και προκλήσεων. Η διαχείριση έργων είναι ένα μέσο για την πραγμάτωση οραμάτων. Ωστόσο, για να παράγουμε και να υλοποιήσουμε μια ιδέα είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τα σωστά βήματα, κάτι που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «Κύκλο Ζωής Ιδέας». Τη στιγμή που γεννιέται μια ιδέα, πρέπει να την επεξεργαστούμε και να καθορίσουμε ένα πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξή της. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να διερευνήσουμε κατά πόσο η ιδέα μας έχει ρεαλιστική βάση και πώς μπορούμε να την μετατρέψουμε σε κάτι που μπορεί να γίνει πραγματικότητα (Rađo & Mujkić, 2017).

cubesproject