Θέμα 1 Τι είναι το Μάρκετινγκ και ποιος είναι ο σκοπός του;

Ο όρος Μάρκετινγκ προέρχεται από την λέξη Αγορά (“Market”). Είναι μια διαδικασία επικοινωνίας, προώθησης και συσχέτισης ενός προϊόντος με την αγορά, με τρόπο που δημιουργεί κέρδος και ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο του οργανισμού όσο και της αγοράς.

Σε αντίθεση με τη συνήθη αντίληψη ότι το Μάρκετινγκ έχει να κάνει με τις πωλήσεις, γύρω στη δεκαετία του 1960 (και αρκετά πρωτοποριακά για την εποχή) ο σύμβουλος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Peter Drucker δήλωσε ότι «στόχος του μάρκετινγκ είναι να καταστήσει την πώληση περιττή». Με αυτόν τον τρόπο, εισήγαγε μια πελατοκεντρική προσέγγιση στο μάρκετινγκ, που επικεντρώνεται στην καλή γνώση και την κατανόηση του πελάτη, έτσι ώστε το προϊόν ή η υπηρεσία να του ταιριάζει τέλεια – και έτσι, ουσιαστικά, το προϊόν να πωλείται αυτόματα και εύκολα.

Αυτή η πελατοκεντρική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον πολιτιστικό τομέα. Πράγματι, οι πολιτιστικές υπηρεσίες και τα προϊόντα πρέπει να είναι επιστημονικά, εκπαιδευτικά, αισθητικά ή πολιτισμικά σημαντικές, αλλά πρέπει επίσης να βρίσκουν το κοινό τους – δηλαδή τους αποδέκτες τους. Διαφορετικά, ο πολιτιστικός οργανισμός δεν εκπληρώνει την κοινωνική του αποστολή: να διαμεσολαβεί το πολιτιστικό έργο σε όλους χωρίς εξαιρέσεις.

Δίνοντας μικρή σημασία στους ανθρώπους, ο οργανισμός θα χάσει επισκέπτες, και, ακολούθως, υποστηρικτές και κεφάλαια, γεγονός που θα περιορίσει τη δυνατότητά του να δημιουργήσει σημαντικά και καινοτόμα πολιτιστικά προϊόντα – πράγματι, ένας φαύλος κύκλος! 

Ωστόσο, αναφορικά με τη χρήση τεχνικών μάρκετινγκ, εξακολουθεί να υπάρχει στον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό τομέα μια –κάποτε αβάσιμη- αισιοδοξία ότι η ποιότητα ενός πολιτιστικού προϊόντος αρκεί από μόνη για να προσελκύσει το κοινό. Παρ’ όλα αυτά και λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, του αυξανόμενου ανταγωνισμού από μια ποικιλία δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, και άλλων πηγών που ανταγωνίζονται για το ενδιαφέρον, τον χρόνο και τα χρήματα των ανθρώπων, οι πολιτιστικοί οργανισμοί στρέφονται όλο και περισσότερο στο πολιτιστικό μάρκετινγκ. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουν να προωθήσουν την αξία, να διατηρήσουν το κοινό τους, να προσελκύσουν νέους συμμετέχοντες και να συνδέσουν τα πολιτιστικά τους προϊόντα με την «αγορά» πιο αποτελεσματικά. 

Πώς ορίζεται η «αγορά»; Η αγορά αποτελείται από υπαρκτούς ή δυνητικούς πελάτες, με αγοραστική δύναμη και ανεκπλήρωτες ανάγκες.

cubesproject