Θέμα 1 Χορηγία

Οι χορηγίες είναι η οικονομική ή φυσική υποστήριξη δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις συχνά χορηγούν εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις, ομάδες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς για να επιτύχουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Αν και η χορηγία είναι μια μορφή μάρκετινγκ, διαφέρει από τη διαφήμιση, η οποία προσπαθεί να πείσει τους πελάτες να προβούν σε αγορές με την κοινοποίηση συγκεκριμένων μηνυμάτων για ένα προϊόν ή μια εταιρεία.

Οι χορηγίες, από την άλλη πλευρά, δεν προωθούν άμεσα την εταιρεία ή τα προϊόντα σας. Αντίθετα, η εταιρεία σας πληρώνει για να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη εκδήλωση για την οποία ενδιαφέρονται οι πελάτες σας. Στη συνέχεια, οι πελάτες, οι συμμετέχοντες και τα μέσα ενημέρωσης συνδέουν την επιχείρησή σας με την εκδήλωση. (Friedman, 2017)

cubesproject