Θέμα 1 Fundraising: βασικές έννοιες

Fundraising

 • Ονομάζεται η διαδικασία αναζήτησης και συγκέντρωσης χρημάτων για την υλοποίηση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, συνήθως φιλανθρωπικού.
 • Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής marketing ενός οργανισμού.
 • Έχει ως βασικό σκοπό τη συναλλαγή και την οικονομική ενίσχυση ενός οργανισμού, ο οποίος καθιστά σαφή στο ευρύ κοινό την αποστολή του.
 • Συνδέεται στενά με έννοιες όπως: η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα.

Ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων

 • Οι σχέσεις οργανισμού- χρηματοδότη/ χορηγού θα πρέπει να στηρίζονται στις αρχές της ειλικρίνειας και της ηθικής ακεραιότητας.      

Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του χρηματοδότη/ χορηγού και του οργανισμού οδηγεί μακροπρόθεσμα σε νέες δωρεές.

Fundraising Οικονομικές συναλλαγές
 

Θετική δέσμευση για ανάπτυξη

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια συνεπής, βιώσιμη ροή οικονομικής υποστήριξης για τον οργανισμό, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αυθεντικές, μακροπρόθεσμες σχέσεις.

Ανάπτυξη Συγκέντρωση χρημάτων

(Development vs. Fundraising)

 

Soulful Development Strategy

 

 Fundraising: τέσσερα (4) θεμέλια ανάπτυξης

 1. Ενίσχυση/ στήριξη για κάθε οργανισμό
 • Η χρηματοδότηση/ χορηγία (προσφορά οικονομικής υποστήριξης) συνιστά σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής κάθε οργανισμού.
 • Το fundraising και οι χορηγίες αποτελούν σημαντική παράμετρο στην ενίσχυση των μισθών και στην κάλυψη των υποχρεώσεων (λειτουργικών και μη).
 1. Γνωστοποίηση του σκοπού στο ευρύ κοινό
 • Η συγκέντρωση χρημάτων για έναν σκοπό είναι ταυτόχρονα και ένας τρόπος έμμεσης διαφήμισης και προώθησης του έργου που έχει αναλάβει ο οργανισμός.
 • Μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας διευκολύνεται η προσέγγιση δυνητικών χρηματοδοτών/ χορηγών και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.
 1. Εθελοντισμός
 • Η εξεύρεση πόρων είναι ευθύνη όλων των μελών του οργανισμού.
 • Κάθε άτομο επιφορτισμένο να αναζητά πόρους (εθελοντής ή επί πληρωμή) πρέπει να είναι απολύτως πεπεισμένο για την ακεραιότητα του οργανισμού και την αξία του έργου του.
 • Οι εθελοντές που επιθυμούν να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο για την εκπλήρωση ενός στόχου είναι εξίσου πολύτιμοι με τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν ένα χρηματικό ποσό ως χρηματοδότες/ χορηγοί.

https://www.gettyimages.com/detail/photo/navigational-compass-by-coins-and-fundraising-text-royalty-free-image/1128036050

 1. Συνέπεια και κοινοποίηση
 • Η περιοδική συγκέντρωση χρημάτων και η δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων βοηθούν να αναδειχθεί ο αντίκτυπος που έχει ο οργανισμός στην τοπική κοινότητα.
 • Η ιστορία και η επιτυχία ενός οργανισμού προσελκύουν πιθανούς χρηματοδότες/ χορηγούς.
 • Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου του οργανισμού και η παροχή στατιστικών στοιχειών είναι εξίσου σημαντικές για την προσέγγιση χρηματοδοτών/ χορηγών.

Παραδείγματα:

 • «Η οργάνωση απέδειξε έμπρακτα την περιβαλλοντική ευσυνειδησία της φυτεύοντας 500 δέντρα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα απορροφούν κατά μέσο όρο 3.000 kg διοξείδιο του άνθρακα ανά έτος και παράλληλα θα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα 16.000 kg οξυγόνo, το οποίο θα αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων».
 • «Συγκεντρώθηκαν 100.000€ για την έρευνα θεραπείας του παιδικού καρκίνου».
cubesproject