Θέμα 2 Δημιουργική τοποθέτηση

Ο πολιτισμός πρέπει να διευκολύνει και να προωθεί την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον τουρισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, τις βιομηχανίες αναψυχής, τις κοινότητες κ.λπ. Ως εκ τούτου, πρέπει να καλλιεργήσει τη συμμετοχή διαφόρων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα.

Η δημιουργική τοποθέτηση ανοίγει νέους δρόμους για δημιουργικές συνεργασίες, τοπική επιχειρηματικότητα, εμψύχωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και συμμετοχή της κοινότητας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δημιουργική τοποθέτηση εφαρμόζεται συνήθως:

-Στην ενεργοποίηση υποδομών.

-Στην οικοδόμηση της κοινότητας.

-Στην ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

-Στο αστικό/πολεοδομικό σχεδιασμό.

cubesproject