Θέμα 2 Εμπλέκοντας τους Ενδιαφερόμενους

Η κοινότητα δεν είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος του οποίου οι ανάγκες, προσδοκίες, στόχοι και δυνατότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άλλοι ενδιαφερόμενοι σχετικοί με την διαδικασία της δικτύωσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Ντόπιοι Κάτοικοι
  • Δημιουργικοί παίκτες
  • Τοπικές επιχειρήσεις
  • Τοπικοί οργανισμοί
  • Τοπικές αρχές

Υπάρχουν αρκετοί παιδαγωγικοί τρόποι εμπλοκής των ενδιαφερομένων, που θα μπορούσε να ονομαστούν εργαλεία για συμμετοχή.

Source: Nina Strehl on Unsplash.

cubesproject